Adatvédelmi szabályzat

A Deluxerie tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak adatvédelmét, különösen a látogatók jogait a személyes adatok automatizált feldolgozásával kapcsolatban.
Az ügyfeleinkkel szembeni teljes átláthatóság érdekében szabályzatot alakítottunk ki és alkalmazunk magukra az adatkezelési műveletekre, azok céljára, valamint az érintettek jogaik lehető legjobb gyakorlásának lehetőségeire vonatkozóan.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos minden további információért kérjük, látogasson el a Holland Adatvédelmi Hatóság weboldalára: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Amíg Ön nem fogadja el a cookie-k és egyéb nyomkövető rendszerek használatát a weboldalon, addig nem helyezünk el nem anonim analitikai cookie-kat és/vagy nyomkövető cookie-kat az Ön számítógépén, mobiltelefonján vagy táblagépén.
A weboldal további látogatásával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.
A weboldalon elérhető adatvédelmi szabályzat aktuális verziója az egyetlen verzió, amely a weboldal látogatásának idejére érvényes, amíg egy új verzió nem lép a jelenlegi verzió helyébe.

1. Jogi rendelkezések

– Weboldal (a továbbiakban is “A weboldal”) : www.deluxerie.hu
– A személyes adatok kezeléséért felelős személy (a továbbiakban: “az adatkezelő”): Deluxerie, kamarai szám: 86595431.

2. Hozzáférés a weboldalhoz

A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata szigorúan személyes jellegű. Ön nem használhatja ezt a weboldalt, illetve az azon található adatokat és információkat kereskedelmi, politikai vagy reklámcélokra, illetve kereskedelmi ajánlatokra, és különösen nem kéretlen elektronikus ajánlatokra.

3. A weboldal tartalma

Minden márka, kép, szöveg, megjegyzés, illusztráció, (animációs) kép, videokép, hang, valamint minden olyan technikai alkalmazás, amely a weboldal működéséhez használható, és általánosan az ezen a weboldalon használt valamennyi része a szellemi tulajdonjogok által törvényileg védett. A teljes vagy akár csak egy részének, beleértve a technikai alkalmazásokat is, bármilyen módon történő reprodukálása, ismétlése, felhasználása vagy átalakítása az adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Ha a rendszergazda nem tesz azonnal lépéseket a jogsértés ellen, ez nem értelmezhető hallgatólagos beleegyezésként vagy a jogi lépésekről való lemondásként.

4. A weboldal kezelése

A weboldal megfelelő kezelése érdekében a rendszergazda bármikor:

• felfüggesztheti, megszakíthatja vagy korlátozhatja a látogatók egy bizonyos kategóriájának hozzáférését a weboldal egészéhez vagy egy részéhez
• eltávolíthat minden olyan információt, amely zavarhatja a weboldal működését, vagy sérti a nemzeti vagy nemzetközi jogot, illetve az internetes etikettet
• a weboldal ideiglenes elérhetetlenné tétele a frissítések elvégzése érdekében

5. Felelősségvállalás

A rendszergazda semmilyen módon nem felelős a weboldal működésében bekövetkező olyan hibákért, üzemzavarokért, nehézségekért vagy megszakításokért, amelyek következtében a weboldal vagy annak valamely funkciója nem érhető el. A weboldalhoz való kapcsolódás módja az Ön saját felelőssége. A felhasználónak kell minden megfelelő intézkedést megtennie, annak érdekében, hogy megvédje berendezéseit és adatait bármilyen internetes vírustámadástól. Ön felelős a weboldalon és az interneten megtekintett információkért is.

A rendszergazda nem vállal felelősséget az Ön ellen indított jogi eljárásokért:
• A weboldal vagy az interneten keresztül elérhető szolgáltatások használata miatt
• A jelen adatvédelmi szabályzat feltételeinek megsértése miatt

Az adminisztrátor nem felelős a weboldal használatához való kapcsolódásból eredő, Önt vagy harmadik felet ért károkért, illetve az Ön felszerelésében keletkezett károkért. Ön tartózkodni fog az adminisztrátorral szembeni bármilyen, ennek következtében felmerülő keresettől.

6. Információgyűjtés

Az Ön adatait a Deluxerie gyűjti össze. Személyes adat alatt a következőket kell érteni: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi információ; azonosítható személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai , pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitást jellemző elem segítségével.
A weboldalon gyűjtött személyes adatokat az adminisztrátor elsősorban az Önnel való kapcsolattartásra és szükség esetén a megrendelések feldolgozására használja fel.

7. Az Ön adataihoz fűződő jogai

A GDPR 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében mindenkinek joga van a személyes adatainak megtekintéséhez, helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve a rá vonatkozó adatkezelés korlátozásához, valamint a feldolgozás elleni tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz. Ezeket a jogokat gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a [email protected] címen.
Minden ilyen irányú kérelemhez csatolni kell egy érvényes személyazonossági igazolás másolatát, az Ön aláírásával és az Ön elérhetőségének megadásával. Kérelmére a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül választ kap. A kérelmek összetettségétől és a kérelmek számától függően ez a határidő szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható.

8. Személyes adatok feldolgozása

Bármely törvény vagy rendelet megsértése esetén, amellyel a látogatót gyanúsítják, és amelyhez a hatóságok az adminisztrátor által gyűjtött személyes adatokat kérik, ezeket a hatóságok kifejezett és indokolt kérését követően adják át nekik, és ezt követően ezeket a személyes adatokat már nem védik a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései.
Ha bizonyos adatok szükségesek a weboldal bizonyos funkcióihoz való hozzáféréshez, az adatkezelő az adatok kérésekor jelzi ezen adatok kötelező jellegét.

9. Kereskedelmi ajánlatok

A rendszergazdától kereskedelmi ajánlatokat kaphat. Ha nem kíván (többé) ilyeneket kapni, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: [email protected]

Ha a weboldal látogatása során személyes adatokkal találkozik, tartózkodnia kell azok gyűjtésétől, illetve bármilyen más jogosulatlan felhasználásától, valamint minden olyan cselekménytől, amely sérti az érintett személy(ek) magánéletét. A fenti helyzetekben az ügyvezető semmilyen módon nem vállal felelősséget.

10. Az adatok megőrzési ideje

A weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatokat a törvényben meghatározott ideig használja és tárolja.

11. Sütik

1. A cookie egy kis szöveges fájl, amely az Ön számítógépének merevlemezén kerül elhelyezésre, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. A cookie adatokat tartalmaz, hogy Önt minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, látogatóként felismerhessük. Ezáltal lehetővé válik, hogy weboldalunkat kifejezetten az Ön számára állítsuk be, és megkönnyítsük a bejelentkezést. Amikor meglátogatja weboldalunkat, egy banner jelenik meg, amely tájékoztatja Önt a cookie-k használatáról. Ha továbbra is használja weboldalunkat, elfogadja a cookie-k használatát. Az Ön hozzájárulása tizenhárom hónapig érvényes.

2. Weboldalunkon a következő típusú sütiket használjuk:
– Szigorúan szükséges sütik: például munkamenet- és bejelentkezési sütik a munkamenet- és bejelentkezési információk megőrzésére.
– Anonimizált analitikai sütik: a weboldalunk látogatottságának megtekintéséhez a látogatószámra, a népszerű oldalakra és témákra vonatkozó információk alapján. Ily módon jobban a weboldalunk látogatóinak igényeihez tudjuk igazítani a kommunikációt és az információszolgáltatást. Nem látjuk, hogy ki látogatja meg a weboldalunkat, vagy hogy a látogatás melyik számítógépről történik.
– Funkcionális sütik: például hirdetési sütik, amelyek célja releváns hirdetések megjelenítése. A meglátogatott weboldalakra vonatkozó információkból személyes érdekek származtathatók. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy például célzott hirdetéseket jelenítsenek meg a weboldaluk látogatóinak. A nyomkövető sütik lehetővé teszik az emberek profiljának létrehozását és eltérő kezelését. A személyes adatok feldolgozása általában a nyomkövető sütik segítségével történik.
– Közösségi média sütik és/vagy harmadik féltől származó sütik: Oldalunk néhány harmadik féltől származó sütit is engedélyez. Ha például a “”megosztás”” gombra kattintva megoszt egy termékképet, akkor olyan platformoktól kaphat cookie-kat, mint a Facebook, a Pinterest vagy az Instagram. Ezekkel a cookie-kkal megoszthatja a közösségi médiában.

3. Konkrétabban a következő cookie-kat használjuk:
– Google Analytics anonimizált (analitikai sütik)

4. Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, az adatkezelő és/vagy harmadik felek cookie-jai települhetnek az Ön berendezésére.

5. Az egyes vezérlőtípusok cookie-jainak használatáról, kezeléséről és eltávolításáról további információkat az alábbi linken talál: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

12. Képek és kínált termékek

A weboldalon kínált termékekhez tartozó képekből semmilyen jog nem származtatható.

13. Irányadó jog

A jelen feltételekre a holland jog alkalmazandó. A jelen feltételekkel kapcsolatos jogvitákban az adminisztrátor székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik, kivéve, ha jogszabályi kivétel alkalmazandó.

14. Kapcsolat

Kérdésekkel, termékinformációkkal vagy magával a weboldallal kapcsolatos információkkal kapcsolatban forduljon a következő címre: Ügyfélszolgálati osztály, [email protected].